ثبت نام

سلام!

من مادر اردک های داکی لرن هستم. اسمم "زهرا فرحمند"ه و تقریبا سیزده ساله که برنامه نویس هستم. دوست دارم به برنامه نویس های تازه کار کمک کنم تا مسیر راحت تری رو برای برنامه نویس شدن طی کنن. برای همین سعی می کنم آموزش برنامه نویسی رو از یه کار خشک و کسل کننده در بیارم و اون رو به یه تفریح تبدیل کنم! من عاشق اینم که معلم باشم. دوست دارم دانسته هام رو به اشتراک بذارم و داشتن یه مزرعه برنامه نویسی بهترین راهی بود که می تونستم به این آرزوم برسم. این بود که شدم مادر اردک های مزرعه برنامه نویسی! شما قصه خودتون رو چطور می سازید؟